an

Cursos

Els cursos estan organitzats segons el nivell i l’edat dels alumnes. Hi ha classes per a adults, joves i nens. Aquesta divisió permet una evolució uniforme en l’aprenentatge de la llengua. Els nivells de coneixement segueixen el Marc Europeu de l’Ensenyament de Llengües.

Oferim una gran varietat de cursos adaptats a les necessitats dels alumnes amb l’objectiu de millorar els diferents aspectes de la llengua. És a dir, des de cursos que exploren els primers passos de l’anglès fins als que es dediquen a perfeccionar l’idioma en qualsevol àmbit professional, acadèmic o social.

Preparació d’exàmens de Cambridge

Som un centre reconegut i especialitzat en la preparació d’exàmens de la University of Cambridge ESOL.

Oferim cursos específics dedicats a la preparació d’exàmens per tal d’obtenir el millor resultat en les cinc parts que s’avaluen (listening, reading, writing, speaking i use of English).

Els títols de reconeixement internacional que es poden obtenir són:
– KET (KeyEnglish Test)
– PET (PreliminaryEnglish Test)
– FCE (FirstCertificate in English)
– CAE (Certificate in Advanced English)

Metodologia

La nostra metodologia està basada en un aprenentatge dinàmic i participatiu, on el seguiment de l’alumne és individualitzat. Els grups són reduïts, d’un màxim de 12 persones. Les classes són amenes, diverses i interactives, s’utilitzen mètodes audiovisuals (des de l’anàlisi de pel•lícules, televisió o cançons fins a l’ús de videocàmeres) per potenciar tots els aspectes de la llengua. Posem èmfasi en la cultura dels països on es parla l’idioma per a tenir una perspectiva més completa dels perquès del llenguatge.

L’objectiu de l’ensenyament és proporcionar a l’alumne les habilitats de comprensió i comunicació adequades per a obtenir una competència òptima en l’idioma que s’estudia.

Classes one to one

Classes personalitzades, específiques i planificades segons les necessitats de cada alumne.

Metodologia individualitzada i comunicativa, amb un professorat experimentat.

Els horaris es concretaran entre el professor i l’alumne segons la disponibilitat de cadascú.