matricula_escola_idiomes540

Matriculació i horaris

Calendari

Els cursos per a nens i joves comencen a mitjans de setembre i acaben a mitjans de juny.

Els adults i els alumnes que fan cursos de preparació d’exàmens de Cambridge comencen l’1 d’octubre i acaben el 30 de juny.

Període de matriculació

De l’1 al 30 de setembre. Tot i així, els alumnes es poden matricular durant tot l’any.

Horaris

Oferim horaris de matí, tarda i vespre.

Donem aquesta flexibilitat horària per respondre amb eficiència a les necessitats dels alumnes.