D.C. Richmond Language Centre

Cursos

Els cursos estan organitzats segons el nivell dels alumnes per aconseguir efectivitat en l’aprenentatge de la llengua.

Metodologia

Les classes d’alemany asseguren un aprenentatge dinàmic i participatiu. Els grups són reduïts (d’un màxim de 12 alumnes) perquè l’atenció a l’alumne sigui individualitzada.

L’objectiu de l’ensenyament és que l’alumne millori la comprensió, la parla i l’escriptura de la nova llengua, sempre des d’una vessant comunicativa i pràctica.

Classes particulars

Classes personalitzades, específiques i planificades segons les necessitats de cada alumne.

Metodologia individualitzada i comunicativa, amb un professorat experimentat.

Els horaris es concretaran entre el professor i l’alumne segons la disponibilitat de cadascú.